November 27, 2014

E KAM ATDHEUN TEK PORTA/ poezi/ K. Traboini/ Pantheon Books Tiranë-Boston 2013