November 27, 2014

U DASHKA TË DAL NATËN VONË/ poezi/ K. Traboini/ Pantheon Books Tiranë-Boston 2012