July 29, 2014

KADMUS 2007 - PENA E ARTË - Kolec Traboini

KLUBI LETRAR "DRITA" I ATHINËS
 -Në një ceremoni në Athinë 2008,  jep çmimet e përvitëshme -


Presidenti i Shtëpisë Botuese "Toena" z. Fatmir Toçi, u ftua për të marrë Plaketën Gold dhe diplomën "Pena e Artë" në emer të Fituesit Kolec Traboini, i cili nuk kishte mundur të vinte nga Amerika.
Pamja nga salla në INTERAMERICAN  Athinë ku u zhvillua veprimtaria.